Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Separatkloakering i V. Hjermitslev

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere V. Hjermitslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Projektet udføres med opstart i august 2024 og forventet færdiggørelse i 2028.

Kontaktpersoner:

Jammerbugt Forsyning A/S (bygherre)

EnviDan A/S (rådgiver)

Der er udsendt infobreve til berørte borgere, og disse kan læses via nedenstående link. Der er ligeledes link til etapeplanen og præsentationen fra borgermødet d. 21. maj 2024.

Brev fra Jammerbugt Kommune til alle i Vester Hjermitslev 30 juni 2023 Brev fra Jammerbugt Kommune til alle i Vester Hjermitslev 6 maj 2024 Brev fra Jammerbugt Forsyning til etape 1 i Vester Hjermitslev 7 maj 2024 Etapeplan V. Hjermitslev 2024 05 21 Borgermøde V Hjermitslev
Grundvandssænkning