Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Separatkloakering i V. Hjermitslev

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere V. Hjermitslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

På nuværende tidspunkt foretages der forundersøgelser og projektering af etape 1. 

Der forventes opstart af etapen i sensommeren 2024.

Kontaktpersoner:

Jammerbugt Forsyning A/S (bygherre)

EnviDan A/S (rådgiver)

  • Jonas Vieland, tlf. 3090 3179

Jammerbugt Kommune har udsendt infobrev til berørte borgere, og dette kan læses via nedenstående link.

Infobrev til berørte borgere
Rørlægger Og Rør I Udgravningen