Hvad søger du efter?

Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S er en forsyningsvirksomhed, der er ejet 100% af Jammerbugt Kommune. Virksomheden omfatter afledning og rensning af spildevand og regnvand, produktion og distribution af drikkevand samt tømning af private bundfældningstanke.

Virksomheden har 4 renseanlæg, 1.080 km hovedledning, 15.200 brønde og 250 pumpestationer. Ca. 20.000 ejendomme er tilsluttet spildevandsforsyningen.

Virksomheden har endvidere Langdal Vandværk med 1 indvindingsanlæg og 126 km hovedledning.

Herudover tømmer virksomheden ca. 8.500 private bundfældningstanke.

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, fast afgift, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private bundfældningstanke.

Indgangsparti Til Pandrup Renseanlæg
Renset Spildevand Der Iltes Inden Udløb
Efterklaringstanke På Pandrup Renseanlæg

Rundvisning

Efter nærmere aftale kan der arrangeres rundvisning på renseanlæggene under Jammerbugt Forsyning A/S .

For nærmere aftale, skal der tages kontakt på tlf. 7257 8920 eller e-mail rensning@jfas.dk.

Renset Spildevand Der Iltes Inden Udløb

Vandets vej

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) er sammen med en række af Danmarks store forsyningsselskaber gået sammen om at udvikle vandetsvej.dk. 

Her kan man læse mere om spildevand, vandforsyning og miljø.

Tilgå hjemmesiden via nedenstående link.

Vandets vej
Rensede Spildevand I Efterklaringstank På Pandrup Renseanlæg