Hvad søger du efter?

Rensede Spildevand I Efterklaringstank På Pandrup Renseanlæg

Renseanlæg

I Jammerbugt Forsyning A/S er der 4 renseanlæg, beliggende i Gjøl, Attrup, Pandrup og Fjerritslev.

På anlæggene foregår der en mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevandet, inden det ledes til vandløb og Limfjorden.

Kapaciteten af renseanlæggene:

 • Pandrup - 37.000 PE
 • Gjøl - 1.400 PE
 • Attrup - 22.000 PE
 • Fjerritslev - 14.000 PE

PE er en forkortelse af personækvivalent og svare til den forurening og vandforbrug en person bidrager med pr. døgn.

Efter nærmere aftale kan der arrangeres rundvisning på renseanlæggene. Kontakt da Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 8920 eller e-mail rensning@jfas.dk.

 

Pandrup Renseanlæg
Procestank På Pandrup Renseanlæg Hvor Biologisk Rensning Udføres

Styring af renseanlæg

Alle renseanlæg og pumpestationer styres ved hjælp af SRO (Styring Regulering og Overvågning). På den måde er der altid overblik over belastning og fejl i systemerne. 

Procestank På Pandrup Renseanlæg Hvor Biologisk Rensning Udføres

Sådan virker et renseanlæg

Tillad marketing-cookies for at se denne video.

 

Procestank På Pandrup Renseanlæg Hvor Biologisk Rensning Udføres

Fakta om renseanlæg i Jammerbugt

Pandrup Renseanlæg

 • Der behandles ca. 3,1 mio. m³ spildevand om året.
 • Der kan maksimum behandles 1.000 m³ spildevand i timen.
 • Der frasorteres ca. 35 tons ristegods fra spildevandet om året.
 • Der frasorteres ca. 25 tons sand fra spildevandet om året.
 • Der frasorteres ca. 10 tons fedt fra spildevandet om året.
 • Der produceres ca. 65.000 tons slam fra spildevandet om året.
 • Der forbruges ca. 120 tons brændt kalk om året til at stabilisere slammet.
 • Der forbruges ca. 10 m³ polymér om året til flokkulering af slam.
 • Der forbruges ca. 74 tons jernsulfat om året til fosfor udfældning.
 • Det kræver ca. 800.000 kWh om året at rense spildevandet.
Anlæg Med Iltningstrappe På Pandrup Renseanlæg