Hvad søger du efter?

Gravemaskine Indenfor Afspærring I Arbejdsområde

Projekter

Jammerbugt Forsyning A/S renoverer og udskifter løbende kloaksystemet. Generelt udskiftes gamle fælles kloakledninger med to separate kloakledninger, således at regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.

Udskiftningen giver følgende fordele:

  • De nye ledninger er tætte.
  • Der er bedre plads i kloakkerne til de store regnskyl, som klimaforandringerne medfører.
  • Risikoen for udslip af spildevand i naturen, og oversvømmelser på terræn og i kældre minimeres.
  • Risikoen for rotter minimeres.

Hvad betyder det for dig, som bor i området?

Projekterne vil medføre, at regnvand og spildevand skal adskilles på egen grund, hvis det ikke allerede er gjort. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til Jammerbugt Kommune digitalt her.

Der vil være gravearbejder i vejene, så der skal forventes omkørsler, ændrede busstoppesteder, støj og støv.

Vi vil naturligvis forsøge at formindske generne, men det er dog umuligt helt at undgå dem.

Læs mere om aktuelle projekter via nedenstående links.

Separatkloakering i Fjerritslev Separatkloakering i V. Hjermitslev Separatkloakering i Halvrimmen
Kloakudgravning
Rør

Separatkloakering

nedenstående video viser, hvordan og hvorfor separatkloakering udføres.

Tillad marketing-cookies for at se denne video.