Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Separatkloakering i Halvrimmen

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Kontaktoplysninger

Jane Møller Mortensen

Tlf. 7257 9927 / 4191 1927

Mail: jmm@jfas.dk

Kloakdæksel

Etape 3-5 (2021-2023)

Etape 3-5 omfatter kloakarbejde i Aalborgvej og Thistedvej (statsvejen gennem Halvrimmen) samt Engdraget, Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej, Banevej, Bryggerivej og Lyngvej.

Der er udsendt brev til alle direkte berørte husejere med information om projektet. Brevet kan læses via nedenstående link.

Infobrev Halvrimmen
Spildevandsrør I Jorden