Nyheder/information

TOTALAFSPÆRRING I HALVRIMMEN D. 10.-13. JUNI

Læs mere

Revideret etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev

Jammerbugt Forsyning A/S har revid…

Læs mere

Informationsmøde Fjerritslev 26. april 2022

Der er d. 26. april afholdt inform…

Læs mere

Medarbejdere

Direktør
Peter Laursen
Tlf. 4191 2006
e-mail: pml@jammerbugt.dk

Økonomi & regnskab
Mariann Madsen
Tlf. 7257 9923
e-mail: mnm@jfas.dk

Forbrugsafregning
Gitte Jørgensen
Tlf. 7257 9924
e-mail: gvj@jfas.dk

Forbrugsafregning
Jette Lynge Kristensen
Tlf. 7257 9925
e-mail: jly@jfas.dk

Administration:

Projektchef
Lars Konnerup
Tlf. 7257 9922
e-mail: lak@jfas.dk

Ingeniør
Jane Møller Mortensen
Tlf. 7257 9927
e-mail: jmm@jfas.dk

Ingeniør
Claes Borg
Tlf. 7257 9928
e-mail: clb@jfas.dk

Ingeniør
Katrine Haagensen
Tlf. 7257 7327
e-mail: hag@jfas.dk

Ingeniør
Lise Ditte Nielsen
Tlf. 7257 9926
e-mail: lsd@jfas.dk


Drift af spildevand- og vandforsyning, renseanlæg og pumpestationer:

Renseanlæg rensning@jfas.dk

Driftsleder
Jens Hauerslev
Tlf. 7257 8922
e-mail: jhs@jfas.dk