Hvad søger du efter?

Ventil Ved Indløbspumperne På Pandrup Renseanlæg

Benchmarking

Jammerbugt Forsyning A/S deltager i procesbenchmarking på spildevandsområdet.

Benchmarking er et redskab til at identificere samt optimere arbejdsprocesser og metoder ved at lære ud fra "best practice". Procesbenchmarking er et af de virkemidler vandselskaberne har til at sikre kunderne den mest effektive service.

Vand i tal 2021