Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S består af 5 politisk udpegede medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 forbrugerrepræsentanter.


Bestyrelsens 5 politisk udvalgte medlemmer er :

Formand:
Lars Holt
Gustav Zimmersvej 4, Nørhalne
9430 Vadum

Næstformand:
Per Halsboe-Larsen
Havremarken 17
9690 Fjerritslev

Menigt medlem:
Torben Sørensen
Ingstrupvej 44, V. Hjermitslev
9700 Brønderslev

Menigt medlem:
Michael Krogsgaard
Thomasmindeparken 35
9440 Aabybro

Menigt medlem:
René Rosenkrans
Havremarken 31
9690 Fjerritslev

Medarbejderrepræsentanterne er:
Jane Møller Mortensen fra administrationen.
Tage Kjærsgaard fra driften.

Forbrugerrepræsentanterne er:
Per Nielsen
Niels Ole Nielsen

billede_09.jpg