Hvad søger du efter?

Bro Til Inspektion Af Efterklaringstank (1)

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S består af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter samt to forbrugerrepræsentanter.

Formand
Ulla Flintholm
ufl@jammerbugt.dk

Næstformand
Per Halsboe-Larsen
phl@jammerbugt.dk

Menigt medlem
René Rosenkrans
rro@jammerbugt.dk

Menigt medlem
Claus Rom
cro@jammerbugt.dk

Menigt medlem
Kjeld Hedegård Nielsen
khi@jammerbugt.dk

Medarbejderrepræsentanterne
Katrine Haagensen fra administrationen.
Tage Kjærsgaard fra driften.

Forbrugerrepræsentanterne
Per Nielsen
Niels Ole Nielsen