Nyheder/information

TOTALAFSPÆRRING I HALVRIMMEN D. 10.-13. JUNI

Læs mere

Revideret etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev

Jammerbugt Forsyning A/S har revid…

Læs mere

Informationsmøde Fjerritslev 26. april 2022

Der er d. 26. april afholdt inform…

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S består af 5 politisk udpegede medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 forbrugerrepræsentanter.


Bestyrelsens 5 politisk udvalgte medlemmer er :

Formand:
Per Halsboe-Larsen
Havremarken 17
9690 Fjerritslev

Næstformand:
Kjeld Hedegård Nielsen
Tranekærvej 102, Kaas
9490 Pandrup

Menigt medlem:
René Rosenkrans
Havremarken 31
9690 Fjerritslev

Menigt medlem:
Claus Rom
Limfjordsgade 67, Gjøl
9440 Aabybro

Menigt medlem:
Ulla Flintholm
Grønnegade 26
9690 Fjerritslev

Medarbejderrepræsentanterne er:
Katrine Haagensen fra administrationen.
Tage Kjærsgaard fra driften.

Forbrugerrepræsentanterne er:
Per Nielsen
Niels Ole Nielsen

billede_09.jpg