Nyheder/information

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S består af 5 politisk udpegede medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 forbrugerrepræsentanter.


Bestyrelsens 5 politisk udvalgte medlemmer er :

Formand:
Lars Holt
Gustav Zimmersvej 4, Nørhalne
9430 Vadum

Næstformand:
Per Halsboe-Larsen
Havremarken 17
9690 Fjerritslev

Menigt medlem:
Torben Sørensen
Ingstrupvej 44, V. Hjermitslev
9700 Brønderslev

Menigt medlem:
Michael Krogsgaard
Thomasmindeparken 35
9440 Aabybro

Menigt medlem:
René Rosenkrans
Havremarken 31
9690 Fjerritslev

Medarbejderrepræsentanterne er:
Jane Møller Mortensen fra administrationen.
Tage Kjærsgaard fra driften.

Forbrugerrepræsentanterne er:
Per Nielsen
Niels Ole Nielsen

billede_09.jpg