Hvad søger du efter?

Regnvandsbassin På Industrivej I Fjerritslev

KLAGEADGANG

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen til

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på kpo.naevneneshus.dk.