Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Hvor ligger rørene?


Dette kort er kun vejledende, hvis der skal graves skal der altid søges LER oplysninger

Sådan finder du rundt i ledningskortet

Ledningskortet viser vejledende placering af offentlige kloak- og drænledninger.

 

Find din adresse

I søgefeltet øverst i kortet kan du indtaste din adresse. Herefter vises mulige adresser, hvor du skal klikke på den ønskede.

Andre muligheder

Ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne, vises forskellige muligheder i kortet.

Under feltet "Signaturforklaring" er de forskellige ledningstyper angivet med farver og mønstre.

Under feltet "Lag" kan man få vist Jammerbugt Forsynings drikkevandsledninger (Langdal Vandværk). Derudover kan man få vist adresser, skelgrænse, drænoplande og luftfoto.

Tørtopstillede Spildevandspumper

Privat kloak

Hvis der findes kloakplaner over det private kloaksystem på din grund kan disse findes i Jammerbugt Kommunes digitale byggesagsarkiv. 

Link til det digitale byggesagsarkiv
Rør
Tørtopstillede Spildevandspumper
Danvas Figur Med Ejerskab Af Kloakledninger

Ejerskab af kloakstik

Ifølge Danva vejledning nr. 83 "Administrativ håndtering af
vand- og kloakstikledninger" er grænsefladen mellem forsyningsselskabets og private kloakstikledninger skelgrænsen. Dette kan ses af illustrationen til venstre udarbejdet af Danva.

Jammerbugt Forsyning varetager som udgangspunkt drift og vedligeholdelse fra hovedledning til skelgrænsen. Grundejeren varetager drift og vedligeholdelse på ledninger inden for skel.

Ved facacadeejendomme opfattes alle afløbsinstallationer inkl. stikledninger som private frem til sidste sammenløb for den enkelte ejendoms installationer. Det afsluttes som regel i en samlebrønd/skelbrønd. 

Læs vejledningen via nedenstående link.

Danvas vejledning om stik