Hvad søger du efter?

Ventiler

Ny forbruger

Tilslutning til Langdal Vandværk

Hvis din ejendom ligger indenfor Langdal Vandværks forsyningsområde har du mulighed for levering af drikkevand fra Jammerbugt Forsyning. Det kan du undersøge her.

Hvis ejendommen ligger indenfor Langdal Vandværks forsyningsområde kan Jammerbugt Forsyning kontaktes på tlf. 4191 1134.

Tilslutning til kloak

Hvis din ejendom ligger indenfor kloakopland i Jammerbugt Kommunes gældende spildevandsplan, har du mulighed for tilslutning til offentlig kloak. Det kan du undersøge her.

I forbindelse med tilslutning til kloak, skal du betale tilslutningsbidrag jævnfør gældende betalingsvedtægt og takstblad. Det kan du læse mere om her.

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for tilslutning til kloak kan Jammerbugt Forsyning A/S kontaktes på tlf. 7257 7327.

 

Kloak i åben land

Hvis din ejendom ligger i nærheden af Jammerbugt Forsyning A/S' kloaksystem, men udenfor kloakopland, har du mulighed for tilslutning til offentlig kloak efter særlig aftale.

Det kræver

  • En ansøgning med kloakplan sendes til Jammerbugt Forsyning A/S på administration@jfas.dk.
  • En autoriseret kloakmester skal foretage tilslutningen til den offentlige kloak.
  • Grundejer afholder alle omkostninger forbundet med tilslutningen.
  • Der betales et reduceret tilslutningsbidrag.
  • Der betales vandafledningsbidrag og fast bidrag fra tilslutningstidspunktet.

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for tilslutning til kloak kan Jammerbugt Forsyning A/S kontaktes på tlf. 7257 7327.