Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Separatkloakering i Fjerritslev

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplan I Fjerritslev
Kloakdæksel

Etape 8

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016, og 8. etape pågår. 

Kontaktoplysninger

Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde, kan projektgruppen kontaktes indenfor normal arbejdstid. 

A/S Mortensen & Nymark (entreprenør)
Peter Boye Steen
T: 93 63 27 40

UCON ApS (byggeledelse og tilsyn)
Christian Winde Pedersen
T: 42 40 26 44
E: winde@ucon.dk

Jammerbugt Forsyning A/S (bygherre)
Jane Møller Mortensen
T: 72 57 99 27
E: jmm@jfas.dk

 

Læs mere her
Grundvandssænkning