Hvad søger du efter?

Spildevandsrør

Etape 8

Etape 8 omfatter separatkloakering i Østergade øst for Algade, Algade og Rolighedsvej syd for Sandagervej, Nygade, Parkvej og Søgade. Arbejdet forventes udført fra august 2023 til ca. maj 2025.

Der udføres supplerende ledningsarbejder på fjernvarme, vandforsyning samt fortovsarbejder på sidegader til Østergade.

Der er udsendt informationsbrev til ejere af berørte ejendomme.

 

Borgermøde
Spildevandsrør I Jorden