Hvad søger du efter?

Regnvandsbassin I Rundkørsel Ved Teknologiparken I Aabybro

Fra stenalder til stilet

29-04-2024

I forbindelse med separatkloakeringen af Fjerritslev by planlægges der etableret et regnvandsbassin nær Industrivej 34.

Da der tidligere er fundet fortidsminder i området, blev der tidligere på året lavet en arkæologisk forundersøgelse på bassinarealet.

Arkæologerne fandt en stenalderboplads med tre ildsteder. Bopladsen stammer sandsynligvis fra jægerstenalderens sidste del (ca. 5.400-4.000 f.Kr.), og den lå på datidens kystlinje.

Vi overvejede at få foretaget en arkæologisk udgravning af stenalderbopladsen, men det er temmelig dyrt, og fortidsminderne har det godt i jorden, så vi har i stedet ændret på bassinets form, så vi ikke skal grave der hvor bopladsen ligger.

Vi synes, bassinets nye form minder om en højhælet sko, så bassinet er blevet navngivet STILETTEN.

Bassinet skal tidligst laves i 2025, men når det engang står færdigt, er I velkomne til at gå en tur omkring det. Hvis I holder en lille pause lige under ”skosålen”, kan I tænke tilbage på stenalderjægerne og måske mærke historiens vingesus, mens I spejder ud over det gamle hav.

Bonusinfo: Regnvandsbassinet skal fungere som en ”venteplads”, for byens regnvand, før det ledes ud i et lokalt vandløb. Det sikrer, at vandløbet ikke bliver oversvømmet eller ødelagt. Mens vandet venter, kan de tunge partikler bundfældes, og der er mulighed for at lukkes af for bassinet, hvis der sker et stort oliespild på byens veje. Regnvandssøen har dermed også en rensede effekt.Tilbage til nyhedsoversigten