Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Tømningsoversigt

Ordningen har til formål, at sørge for en årlig tømning af septiktanke, hustanke, trixtanke og andre typer af bundfældningstanke dog ikke samletanke og ajlebeholdere.

Tømningen af septiktankene udføres af FKSSlamson, som kan kontaktes på tlf. 63 42 10 17 i hverdagene indtil kl 14:00, herefter kan de kontaktes på email TO@fksslamson.dk.

FKSSlamson varetager opgaven med hensyn til tømningen og Jammerbugt Forsyning A/S står for administrationen, dvs. at opkald vedrørende problemer med tømningen, septiktanken mm. skal rettes til Jammerbugt Forsyning A/S, mens opkald vedr. ekstra tømningen og spuling skal rettes til FKSSlamson.

På tømningsordningen anvendes et IT-system, hvor oplysninger om den enkelte ejendom sendes direkte ud til chaufføren, blandt andet om han skal bakke ind på grunden, hvor lastbilen skal holde og tankens placering. Systemet gør det også muligt for borgerne at se om tanken er blevet tømt og hvornår.

Her kan du se, hvornår din tank sidst er blevet besøgt og tømt samt tidsplanen for tømningerne. 

Her kan du tilmelde dig, at få adviseringen tilsendt som SMS og/eller e-mail vha. koden, der fremgår af adviseringen.

billede_14.jpg

 

billede_12.jpg