Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Vandspild/rørskade

Har du haft vandspild inden for grundskel, er det muligt at ansøge om fritagelse for vandafledningsbidrag, vandbidrag og afgifter. For at vi kan behandle din ansøgning, skal følgende krav være opfyldt:

• Der skal være tale om vandspild grundet brud på en skjult installation.

• Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være gjort rimelige foranstaltninger for at stoppe vandspildet straks efter det er opdaget.

• Der skal fremsendes dokumentation fra en autoriseret VVS-installatør med beskrivelse af bruddet og udbedringen, samt en kopi af betalt faktura til VVS-firmaet. Desuden skal der fremsendes skadesrapport ved forsikringssager.

• Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, som ligger udover ejendommens normale vandforbrug, tillagt en selvrisiko.

• Standard ansøgningsblanket skal anvendes. Alle sider skal udfyldes før indsendelse.

 

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Er du tilsluttet kloaksystemet til Jammerbugt Forsyning A/S, kan du ansøge om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag for den skønnede vandspildsmængde.

 

Fritagelse for spildevandsafgift

Er du ikke tilsluttet kloaksystemet, kan du ansøge om tilbagebetaling af spildevandsafgift for dit vandspild. Spildevandsafgiften er en afgift til SKAT, som Jammerbugt Forsyning A/S opkræver og videresender til SKAT. Du skal søge refusionen igennem Jammerbugt Forsyning A/S.

 

Fritagelse for kubikmeter-prisen og statsafgift på vand

Hvis du er tilsluttet Langdal Vandværk, kan du søge om at få refunderet den vandmængde der er løbet ud i jorden som følge af et skjult rørbrud. Endvidere kan du ansøge om tilbagebetaling af en del af statsafgiften på vand.

Såfremt du får leveret vand fra et andet privat vandværk, skal du kontakte dem angående mulighederne for refusion.

 

Gebyr

Jammerbugt Forsyning opkræver gebyr for behandling af vandspildssager uanset sagens udfald. Gebyrets størrelse fremgår af vores takstblad.

 

Ansøgningsblanket vedrørende refusion efter brud på skjulte installationer kan hentes her

billede_06.jpg