Nyheder/information

Revideret etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev

Jammerbugt Forsyning A/S har revid…

Læs mere

Informationsmøde Fjerritslev 26. april 2022

Der er d. 26. april afholdt inform…

Læs mere

KLOAKARBEJDE I HALVRIMMEN

Jane Mortensen kan kontaktes på tl…

Læs mere

Tilslutningstilladelser

Ejendomme i byzone er normalt beliggende inden for spildevandsplanens opland og er tilsluttet forsyningens spildevandssystem. Ved nye byggemodninger inden for byzone er der oftest tilslutningspligt til spildevandssystemet. Har grunden ikke tidligere været opkrævet tilslutningsbidrag vil der ved udstedelse af byggetilladelse blive etableret et stik ind på grunden og forfalde bidrag.

For ejendomme i landzone, som ønsker tilslutning til forsyningens kloak, skal der sendes en skriftlig ansøgning til Jammerbugt Forsyning A/S. Herefter vil ansøgningen blive behandlet, og det vil blive vurderet, om ejendommen har tilslutningsmulighed.

Alle ejendomme tilsluttet forsyningens kloak betaler årligt et fast bidrag samt vandafledningsbidrag.

Når en autoriseret kloakmester har udført kloakanlægget skal han sende en færdigmeldingsblanket til Jammerbugt Kommune (byg@jammerbugt.dk), hvor han kort beskriver arbejdet, samt sætter sit stempel og sin underskrift samt vedlægger et kort over det udførte anlæg. Dette er din garanti for, at arbejdet er udført efter gældende lovgivning. Færdigmeldingsblanketten kan hentes her.

billede_03.jpg

 

billede_07.jpg