Nyheder/information

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Nye takster for 2023

Nye takster træder i kraft fra 1. …

Læs mere

Indberet måleraflæsning

Der kan indberettes måleraflæsning…

Læs mere

Regnvand

En af de større udfordringer for Jammerbugt Forsyning A/S er håndteringen af de stigende nedbørsmængder. Udfordringen står i at kloaksystemet ikke har kapacitet nok til, at alt vandet kan være i ledningerne og herved skal der findes en langsigtet løsning.

En af de løsninger der arbejdes med er at borgerne nedsiver regnvandet på egen grund, dette er ikke et krav til eksisterende boliger, men det vil blive stillet som et krav til nye udstykninger, hvor det er muligt.

En anden løsning er, at regn og spildevand separeres, således at regnvandet løber i sin egen ledning og herved ikke belaster spildevandssystemet. Dette stiller det krav til borgerne at de adskiller inde på grunden, da spildevandsledningen ikke bliver af en størrelse, som kan håndtere vandmængderne.

billede_03.jpg

 

billede_02.jpg