Nyheder/information

Valgresultatet for Forbrugervalget 2021

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Dronningens Fortjenstmedalje uddelt i Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S har en me…

Læs mere

Aflæsning af vandure

Det er nu muligt at indsende aflæs…

Læs mere

Regnvand

En af de større udfordringer for Jammerbugt Forsyning A/S er håndteringen af de stigende nedbørsmængder. Udfordringen står i at kloaksystemet ikke har kapacitet nok til, at alt vandet kan være i ledningerne og herved skal der findes en langsigtet løsning.

En af de løsninger der arbejdes med er at borgerne nedsiver regnvandet på egen grund, dette er ikke et krav til eksisterende boliger, men det vil blive stillet som et krav til nye udstykninger, hvor det er muligt.

En anden løsning er, at regn og spildevand separeres, således at regnvandet løber i sin egen ledning og herved ikke belaster spildevandssystemet. Dette stiller det krav til borgerne at de adskiller inde på grunden, da spildevandsledningen ikke bliver af en størrelse, som kan håndtere vandmængderne.

billede_03.jpg

 

billede_02.jpg