Nyheder/information

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Industrispildevand

Udledningstilladelser til virksomheder udarbejdes af kommunens miljøafdeling, som stiller krav til målehyppighed, indhold af diverse stoffer og eventuel føring af logbog.

Det er blevet vedtaget, at Jammerbugt Forsyning A/S fra 2011 og frem må opkræve særbidrag fra særlig forurenende virksomheder, som medførere en øget omkostninger i forbindelse med rensningen af deres spildevand.

Fra 1. januar 2016 er der kommet nogle nationale grænseværdier for, hvornår der skal opkræves særbidrag. Det vil sige at der bliver opkrævet særbidrag, hvis spildevandet overskrider en af følgende værdier:

  • Kemisk ilt forbrug (COD) 1.600 mg/L
  • Kvælstof (N) 100 mg/L
  • Fosfor (P) 15 mg/L

Ved udledning af eksempelvis tungmetaller, som medføre øget omkostninger, vil særbidraget fastsættes ud fra en ingeniørmæssig beregning.

billede_03.jpg

 

billede_02.jpg