Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Spildevand

Jammerbugt Forsyning A/S har et kloakforsyningsnet, der består af ca. 805 km hovedledning, 16.500 brønde og 230 pumpestationer, og renser ca. 1.750.000 kubikmeter spildevand om året på i alt 4 renseanlæg.

 

Spildevandssystemet er delt i henholdsvis 3 systemer:

• Fælleskloakeret

• Spildevandskloakeret

Separatkloakeret

Fælleskloakeret betyder at både regn-, dræn- og spildevand løber i den samme ledning, hvilket gør at ledningen skal være stor for at kunne aflede vandet. Denne type af kloakering blev ofte brugt tidligere, hvilket belaster renseanlæggene samt fortynder spildevand og derved forringer rensegraden. Derfor er forsyningen i gang med at skille spilde- og regnvand ad.

Spildevandskloakeret er når spildevand ledes i egne ledninger, og regn- & overfladevand fra de enkelte parceller nedsives på egen grund. Der er enkelte tilfælde, hvor spildevand og vejafvandingsvand ledes i samme ledning, mens regn- & overfladevand fra de enkelte parceller nedsives på egen grund.

Separatkloakeret er, når regnvand og spildevand ledes i hver sin ledning. Dette giver en bedre udnyttelse af renseanlæggenes kapacitet, idet spildevandet ikke fortyndes væsentligt op.

billede_09.jpg

 

billede_08.jpg