Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Spildevandsslam

Slammet gennemgår en efterbehandlingsproces der gør, at slammet overholder de gældende krav for udbringning på landbrugsjord. Jammerbugt Forsyning A/S afsætter størstedelen af spildevandsslammet til landmænd, der kører det på landbrugsjord. Dette samarbejde er til gavn for begge parter, da landmændene får gødning og Jammerbugt Forsyning A/S kommer af med slammet.

Der produceres årligt følgende slammængder fra anlæggene:

Anlæg :

Slammængder i ton

Pandrup 2.700
Gjøl 0
Attrup 2.200
Fjerritslev 0

Fjerritslev og Gjøl renseanlæg er ikke udstyret med muligheden for at afvande og opbevare slammet. For at slammet kan bringes på landbrugsjord, bliver det våde slam transporteret til henholdsvis Attrup og Pandrup, hvor det bliver efterbehandlet. Før slammet kan udbringes på landbrugsjord, skal det analyseres af et akkrediteret laboratorium, hvor det undersøges for indhold af miljøfremmede stoffer, tungmetaller og organisk materiale.