Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Der analyseres pt. på forskellige løsningsmuligheder for kloakarbejdet i Aalborgvej/Thistedvej. Analysen foretages af et rådgivende ingeniørfirma.

 

Tidsplan

Tiden nærmer sig for årets anlægsarbejder i Halvrimmen.
Vi starter op med udlægning af asfaltslidlag på de arealer, hvor vi gravede i etape 1. Arbejdet udføres efter flg. tidsplan:
Tirsdag d. 28/4: Fræsning og klargøring på Aalborgvej. Slidlag på Sønder Øksevej og Søndermarken.
Onsdag d. 29/4: Slidlag på Aalborgvej
Torsdag d. 30/4: Ramper og striber på Aalborgvej, Sønder Øksevej og Søndermarken.
Aalborgvej udføres med signalanlæg og 1 kørebane åben. Sønder Øksevej og Søndermarken afspærres i fuld bredde, mens arbejdet pågår.
Beboere på de berørte vejstrækninger opfordres til at parkere bagerst på købmandens p-plads fra mandag aften til arbejdet er udført.
Efter asfaltarbejdet er anlægsarbejdet i etape 1 afsluttet.
Etape 2 – 2020/2021
Kloakarbejdet i etape 2 omfatter gravearbejder i Nr Øksevej, Erantisvej, Grønnegangen, Louisevej, Skolegade, vestlige Emil Hansens Vej samt mindre dele af Hvedevænget og Rughaven. Der skal ikke udføres gravearbejder i statsvejen i fm. etape 2.
Kloakarbejdet starter op i maj 2020 og forventes afsluttet i april 2021. Belægningsarbejder udføres efter kloakarbejdet på de enkelte veje, og de sidste belægningsarbejder forventes ca. afsluttede i maj.
Gravearbejdet er udbudt til opstart i Nr Øksevej ved Aalborgvej i uge 20. Der startes evt. op med etablering af grundvandssænkning inden da.
Jeg laver et samlet opslag med information om tidsplan, entreprenør og formand før opstart.
Det planlagte borgermøde vedr. etape 2 afholdes pga. COVID-19 ikke, men direkte berørte husejere er orienteret i brev, og I er altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 72579927 eller e-mail jmm@jfas.dk med spørgsmål og kommentarer til projektet. Jeg takker for de indsendte stikaftaler og håber at modtage de sidste inden opstart af gravearbejdet.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S forventer at præsentere analysen vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juli 2020 kl. 19.30 i ØAH Hallen.

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker igen for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920