Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

 

Etape 3-5 (udføres i 2021-2023)

Etape 3-5 omfatter kloakarbejde i Aalborgvej og Thistedvej (statsvejen gennem Halvrimmen) samt Engdraget, Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej, Banevej, Bryggerivej og Lyngvej.

Kloakarbejdet i statsvejen udføres i vejens nordside, og trafikken afvikles med signalregulering i vejens sydside. Grundet trange pladsforhold ombygges og inddrages cykelstien i vejens sydside midlertidigt som en del af kørebanen.

Der er udsendt brev til alle direkte berørte husejere med information om projektet. Brevet ses her: Brev til ejere på etape 3-5

Der er nedenstående VEJLEDENDE overordnede tidsplan for arbejdet.

2021

Marts-december: Gravearbejde i Engdraget og Aalborgvej samt dele af Bryggerivej og Banevej.

Oktober-december: Sætning af nye pumpestationer på Thistedvej 74 og p-pladsen ved Lyngvej.

2022

Januar-december: Gravearbejde i Lyngvej, Violvej, dele af Gl Kongevej og Thistedvej. Arbejdet i Thistedvej starter ved Nr Øksevej og bevæger sig mod vest.

2023

Januar-december 2023: Gravearbejde i Gl Kongevej, Mælkevej og evt. færdiggørelse af Violvej. Retablering af cykelsti i sydsiden af Thistedvej vest for Gl Kongevej. Lokal fejludbedring i Aalborgvej/Thistedvej.

Sommer: Udlægning af asfaltslidlag på de berørte arealer på Aalborgvej og Thistedvej.

Afhængig af bl.a. vejrlig og arbejdets fremdrift, forventes de sidste belægningsarbejder senest afsluttet i april 2024. Asfaltslidlag på kommunale veje udføres i sommeren 2024.

 

Stikaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

Du kan se analysen vedr. statsvejsarbejderne her: Analyse vedr. kloakering i statsvejen 

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30 i ØAH Hallen. 

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 17.06.2020

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 17.06.2020

 

Hvem kan jeg kontakte

Det pågående anlægsarbejde udføres af HMC Byg & Anlæg A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

 

For drøftelse af projektet kan du inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27 / 41 91 19 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Døgnåben vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920