Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Der overvejes pt. forskellige løsningsmuligheder for kloakarbejdet i Aalborgvej/Thistedvej. En af de muligheder, der ses på, er at udskyde (dele af) arbejdet på ubestemt tid.

 

Tidsplan

Der er følgende vejledende tidsplan for årets kloakarbejde i Halvrimmen.
Bemærk at tidsplanen er stærkt afhængig af bl.a. vejrlig og at vi kan sænke grundvandet i takt med at gravearbejdet skrider frem.
Grundvandssænkningen etableres min. 1 uge før opstart af kloakarbejdet. Dette er ikke indeholdt i de angivne uger.
Når kloakarbejdet er udført, etableres der nye kantsten og fortove på kommuneveje. Dette arbejde er ikke indeholdt i de angivne uger.
Sønder Øksevej
Uge 34-36: Kloakarbejde syd for Søndermarken/Blomstermarken.
Uge 37-43: Kloakarbejde nord for Søndermarken/Blomstermarken.
Stofa overvejer at udføre arbejder i forbindelse med at fortovet udskiftes.
Blomstermarken
Uge 37-39: Kloakarbejde. Vi starter ved Sønder Øksevej og arbejder mod vest.
Søndermarken
Uge 35-36: Etablering af nye vandledninger. Der vil være punktvis nedgravning og afbrydelser af vandforsyningen i dagtimerne. Vandværket uddeler informationsbreve før opstart.
Uge 41-49: Kloakarbejde. Vi starter ved Sønder Øksevej og arbejder mod øst.
Stofa overvejer at udføre arbejder i forbindelse med at fortovet udskiftes.
Aalborgvej
Uge 44-48: Kloakarbejde. Vi starter ved Sønder Øksevej og arbejder mod vest.
Vandværket påtænker at udskifte vandledninger samtidig med kloakarbejdet. Der uddeles informationsbreve før opstart.

 

Trafikafvikling og praktiske forhold

Projektet i 2019 omfatter separatkloakering i Sdr. Øksevej, Søndermarken, Blomstermarken og Aalborgvej fra Sdr. Øksevej til Nr. Øksevej. Der skal udover kloakarbejder udføres arbejder af Halvrimmen Vandværk og evt. Stofa samt etableres nye kantsten og fortove i Sønder Øksevej og Søndermarken. Fortovsbredden øges med ca. 0,5 m i Sønder Øksevej, og kørebanen indsnævres tilsvarende.

Det vil generelt være muligt at passere gravearbejdet for kloak til fods, men ikke i bil. I Aalborgvej vil det dog være muligt at passere gravearbejdet i bil, idet den sydlige kørebane holdes åben, og der etableres signalregulering, så trafikken kan afvikles skiftevis i øst- og vestgående retning.

Der skal arbejdes med flere gravehold og flere forskellige typer arbejde på samme tid. For at arbejdet kan udføres sikkert og effektivt, arbejdes der samtidig i flere veje. Derfor forventes der at være perioder, hvor det ikke er muligt at køre i bil direkte fra Sønder Øksevej/Blomstermarken/Mælkevej/Søndermarken til Aalborgvej. I disse perioder skiltes der med omkørsel via Jægerumvej. Det anbefales at parkere udenfor graveområdet, f.eks. i bunden af den offentlige p-plads ved købmanden, hvis man vil undgå omkørslen. Vær dog venligst opmærksom på at parkere samlet, så der er plads til købmandens varetransport.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt og i god tid inden arbejdet ud for de enkelte ejendomme. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker igen for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

Du kan se referatet her: