Nyheder/information

Årets benchmarkingsrapport er nu frigivet

Den nye benchmarking rapport er ba…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

 

Etape 2 - udføres i 2020-2021 

Kloakarbejdet i etape 2 omfatter gravearbejder i Nr Øksevej, Erantisvej, Grønnegangen, Louisevej, Skolegade, vestlige Emil Hansens Vej samt mindre dele af Hvedevænget og Rughaven. Der skal ikke udføres gravearbejder i statsvejen i fm. etape 2.

Vejledende tidsplan

Nedenfor ses en VEJLEDENDE tidsplan. Tidsplanen er stærkt afhængig af bl.a. vejrlig og corona-situationen.

Nr Øksevej
Tirsdag uge 47: Opstart på lægning af nye fortove mellem Louisevej og Emil Hansens Vej.
Uge 48: Rydning af kantsten og fortov samt sætning af nye kantsten nord for Emil Hansens Vej.
Uge 49: Klargøring og asfaltering af kørebanen. Opstart på lægning af nye fortove nord for Emil Hansens Vej. Hvis arbejdet ikke færdiggøres før jul, fyldes der op med sand de steder, hvor der ellers ikke er farbart.
Skolegade
Uge 46-48: Kloakarbejde
Uge 48: Rydning af kantsten og fortov samt sætning af nye kantsten.
Uge 49: Klargøring og asfaltering af vejen.
Uge 50: Fiber (udføres af anden entreprenør)
Uge 51: Opstart på lægning af nye fortove. Hvis arbejdet ikke færdiggøres før jul, fyldes der op med sand de steder, hvor der mangler fliser.
Havrevangen
Uge 47: Etablering af grundvandssænkning og evt. opstart af kloakarbejde ved Nr Øksevej. Robert (tlf. 51179817) kontakter beboere forud for opstart, så de kan nå at få bilen ud.
Uge 48-51: Kloakarbejde med opstart ved Nr Øksevej. Der er gående adgang til ejendomme via sti ved Havrevangen 4. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi alle med ærinde på Havrevangen om at anvende stien og IKKE passere gravearbejdet. Strækningen retableres med grus før jul.
Emil Hansens Vej
Uge 47-51: Kloakarbejde fra Nr Øksevej til Emil Hansens Vej 5. Strækningen retableres med grus før jul. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT GRUSVEJEN TIL BRYGGERIVEJ ANVENDES AF BÅDE FODGÆNGERE, CYKLISTER OG BILISTER. KØR FORSIGTIGT!
Januar-marts 2021: Etablering af skelbrønde efter nærmere aftale med de berørte grundejere. Det forventes pt. muligt at køre til alle øvrige ejendomme på Emil Hansens Vej mens denne del af kloakarbejdet pågår.
Louisevej
Januar-april 2021

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S forventer at præsentere analysen vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juli 2020 kl. 19.30 i ØAH Hallen.

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

Du kan se analysen vedr. statsvejsarbejderne her: Analyse vedr. kloakering i statsvejen 

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30 i ØAH Hallen. 

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 17.06.2020

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 17.06.2020

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920