Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

 

Etape 2 - udføres i 2020-2021 

Kloakarbejdet i etape 2 omfatter gravearbejder i Nr Øksevej, Erantisvej, Grønnegangen, Louisevej, Skolegade, vestlige Emil Hansens Vej samt mindre dele af Hvedevænget og Rughaven. Der skal ikke udføres gravearbejder i statsvejen i fm. etape 2.

Vejledende tidsplan

Nedenfor ses den foreløbige VEJLEDENDE tidsplan. Tidsplanen er stærkt afhængig af bl.a. vejret og jordbundsforholdene. Udførelsesperioden for Nr Øksevej ligger fast, mens øvrige veje kan forskydes, hvis det viser sig hensigtsmæssigt. Der vil blive orienteret om ændringer her på siden før opstart på de enkelte veje.

Nr Øksevej: Gravearbejdet pågår og forventes afsluttet i løbet af november. Det sidste belægningsarbejde forventes afsluttet lige inden jul. 

Grønnegangen: Planlægges udført efter gravearbejdet i Nr Øksevej passerer Grønnegangen.
Erantisvej: August-september
Skolegade: September-februar
Havrevangen: November-december
Hvedevænget: November-december
Louisevej og Emil Hansens Vej: Januar-april

Regnvandsbassin ved Sønder Øksevej: juli-september

 

Trafik

Til fods: Det vil være muligt at passere gravearbejdet til fods.

I bil: Gravearbejdet i Nr Øksevej starter ud for Aalborgvej og bevæger sig mod nord til Bygmarken. Vejen afspærres i fuld bredde i det område, hvor der arbejdes. Der vil være omkørsel via Nr Økse Engvej.

I bus: Rute 610 kører ad Nr Øksevej og Skolegade så længe det er muligt, og herefter via Nr Økse Engvej og Lyngvej til Banevej indtil Nr Øksevej genåbnes. Faste stoppesteder ændres ikke.

Børnehave/skole: Der etableres et midlertidigt p-areal nær skolen, som kan anvendes ved aflevering og afhentning, når der ikke er adgang i bil til skolens p-plads.

Parkering: Der er mulighed for parkering på p-pladserne ved hallen, Banevej og Rughaven. Dog vil p-pladsen ved Rughaven være lukket i op til ½ år, da entreprenøren anvender den som depot.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S forventer at præsentere analysen vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juli 2020 kl. 19.30 i ØAH Hallen.

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30 i ØAH Hallen. 

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 17.06.2020

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 17.06.2020

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920