Nyheder/information

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

Der overvejes pt. forskellige løsningsmuligheder for kloakarbejdet i Aalborgvej/Thistedvej. En af de muligheder, der ses på, er at udskyde (dele af) arbejdet på ubestemt tid.

 

Tidsplan

Kloakprojektet lukker ned for 2019, og vi er glade for at kunne levere (næsten) færdige arealer på Aalborgvej og Sønder Øksevej. 

Søndermarken kommer til at fungere som grusvej indtil det sidste kloakarbejde er udført i det nye år. Hvis vejret er med os, håber vi at asfaltere i slutningen af januar.

Jeg lægger info op om de resterende arbejder i starten af det nye år.

2020-etapen nord for statsvejen er på vej i rådgiverudbud ,og entreprenørarbejdet forventes tidligst påbegyndt i starten af maj. Jeg lægger info op på siden og skriver til direkte berørte husejere før opstart. Rådgivningsopgaven omfatter også en analyse af, hvordan og hvornår det videre arbejde i statsvejen bør udføres.

 

Stikskitseaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikskitseaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikskitseaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt, såfremt det ikke allerede er sket. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen. Vi takker igen for det store fremmøde.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

 

Hvem kan jeg kontakte

Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920