Nyheder/information

Dronningens Fortjenstmedalje uddelt i Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S har en me…

Læs mere

Aflæsning af vandure

Det er nu muligt at indsende aflæs…

Læs mere

Offentliggør valgprocedure af forbrugerrepræsentanter

:

Diverse valgmat…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HALVRIMMEN

Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringsarbejder i Halvrimmen by. Arbejdet udføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sit system både i vejen og på privat grund. Jammerbugt Forsyning A/S udfører separatkloakeringen i vejen, mens grundejeren skal sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på privat grund.

 

Etape 2 (udføres i 2020-2021) 

Kloakarbejdet i etape 2 omfatter gravearbejder i Nr Øksevej, Erantisvej, Grønnegangen, Louisevej, Skolegade, vestlige Emil Hansens Vej samt mindre dele af Hvedevænget og Rughaven. Der skal ikke udføres gravearbejder i statsvejen i fm. etape 2.

Havrevangen, Emil Hansens Vej og Louisevej planlægges asfalteret i uge 15, 2021. Jammerbugt Kommune lægger herefter de nye fortovsfliser, når arbejdet på Skolegade er afsluttet.

 

Etape 3-5 (udføres i 2021-2023)

Etape 3-5 omfatter kloakarbejde i Aalborgvej og Thistedvej (statsvejen gennem Halvrimmen) samt Engdraget, Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej, Banevej, Bryggerivej og Lyngvej.

Kloakarbejdet i statsvejen udføres i vejens nordside, og trafikken afvikles med signalregulering i vejens sydside. Grundet trange pladsforhold ombygges og inddrages cykelstien i vejens sydside midlertidigt som en del af kørebanen.

Der er udsendt brev til alle direkte berørte husejere med information om projektet. Brevet ses her: Brev til ejere på etape 3-5

Der er nedenstående VEJLEDENDE overordnede tidsplan for arbejdet.

2021

Marts-december: Gravearbejde i Engdraget og Aalborgvej.

Arbejdet er påbegyndt i Engdraget ved Søndermarken og bevæger sig op til Aalborgvej og mod øst.

Kloakarbejdet i Engdraget varer ca. to måneder, hvorefter der lægges nye fortovsfliser.

Kloakarbejdet i statsvejen fortsætter året ud. Omkring september-november udføres arbejdet fra Engdraget til Sønder Øksevej. Herefter udføres den resterende strækning mod øst.

Arbejdet i Aalborgvej forventes afsluttet inden jul. 

2022

Januar-december: Gravearbejde i Thistedvej og etablering af ny pumpestation. Arbejdet i Thistedvej starter ved Nr Øksevej og bevæger sig mod vest.

Gravearbejdet i Thistedvej forventes at vare ca. 10 måneder inkl. 2 ugers sommerferie. Trafikværn og lysregulering fjernes, hvis der holdes 2 ugers sommerferie.

Før gravearbejdet passerer Thistedvej 41, etableres der en pumpestation ved ejendommen. Arbejdet med pumpestationen kommer udover de ca. 10 måneder med gravearbejde i Thistedvej, og pumpestationen kan udføres uden væsentlig påvirkning af trafikken i statsvejen. Pumpestationen kan sættes allerede i starten af året, såfremt entreprenøren finder det hensigtsmæssigt.

2023

Januar-december 2023: Gravearbejde på Violvej, Gl Kongevej, Mælkevej, Banevej, Bryggerivej og Lyngvej. Vejene tages som udgangspunkt i den rækkefølge, entreprenøren ønsker det. Flere veje kan udføres samtidig, og enkelte veje kan fremrykkes til 2021 eller 2022, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

På parkeringspladsen i vestsiden af Lyngvej etableres der en ny pumpestation, som erstatter de eksisterende pumpestationer ved varmeværket og på stien ved Lyngvej 6.

Sommer: Udlægning af asfaltslidlag på de berørte arealer på Aalborgvej og Thistedvej.

Afhængig af bl.a. vejrlig og arbejdets fremdrift, forventes de sidste belægningsarbejder på Lyngvej senest afsluttet i april 2024. Asfaltslidlag på kommunale veje udføres i sommeren 2024.

 

Stikaftaler

I forbindelse med kloakarbejdet har Jammerbugt Forsyning udsendt stikaftaler til alle direkte berørte husejere. Stikaftalerne bedes udfyldt og returneret snarest muligt. Skelbrøndene udgør en rensemulighed, som kan være til fordel for både husejeren og Jammerbugt Forsyning A/S. 

 

Borgermøder

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. den samlede kloakseparering i Halvrimmen torsdag d. 27. juni 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 27.06.2019 

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 27.06.2019

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt dialogmøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej mandag d. 9. juli 2019 kl. 19.00 i ØAH Hallen.

Du kan se præsentationen her: Dialogmøde 08.07.2019

Du kan se referatet her:  Referat af dialogmøde 08.07.2019

Du kan se analysen vedr. statsvejsarbejderne her: Analyse vedr. kloakering i statsvejen 

 

Jammerbugt Forsyning A/S har afholdt borgermøde vedr. det planlagte arbejde i Thistedvej/Aalborgvej onsdag d. 17. juni 2020 kl. 18.30 i ØAH Hallen. 

Du kan se præsentationen her: Borgermøde 17.06.2020

Du kan se referatet her: Referat af borgermøde 17.06.2020

 

Hvem kan jeg kontakte

Det pågående anlægsarbejde udføres af HMC Byg & Anlæg A/S. For afklaring af praktiske forhold kan du kontakte:

Indenfor normal arbejdstid: Formand Robert Christensen, tlf. 51 17 98 17

Udenfor normal arbejdstid og i ferier (kun ved akut behov): Kasper Graversgaard, tlf. 21 63 18 08

 

For drøftelse af projektet kan du i dagtimerne inden for normal arbejdstid kontakte Jammerbugt Forsyning: 

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 27

Mail: jmm@jfas.dk 

 

Vagttelefon (Jammerbugt Forsyning) - tlf. 72578920