Nyheder/information

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Nye takster for 2023

Nye takster træder i kraft fra 1. …

Læs mere

Indberet måleraflæsning

Der kan indberettes måleraflæsning…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016, og 7. etape pågår. Det er muligt at læse mere om projektet nedenfor.

Kontaktoplysninger

Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde, kan projektgruppen kontaktes indenfor normal arbejdstid. 

A/S Mortensen & Nymark (entreprenør)
Marcel Nielsen
tlf: 29 64 65 48

UCON ApS (byggeledelse og tilsyn)
Christian Winde
tlf: 42 40 26 44
Mail: winde@ucon.dk

Jammerbugt Forsyning A/S (bygherre)
Jane Mortensen
tlf: 72 57 99 27
Mail: jmm@jfas.dk

Lise Ditte Nielsen
tlf: 72 57 99 26
Mail: lsd@jfas.dk

 

Igangværende arbejde (etape 7)

Etapen omfatter separatkloakering i Rolighedsvej nord for Sandagervej, Kløvermarken, dele af Valmuemarken samt Østergade fra Søndergade til Algade. Arbejdet forventes udført fra maj 2022 til september 2023. Udover kloakarbejdet udføres der også arbejder med varme, højspænding, vand (på en mindre strækning) og nye fortove.

Kloakarbejdet udføres af entreprenørfirmaet A/S Mortensen & Nymark.

Anlægsarbejdet starter i Rolighedsvej ved Sandagervej i maj 2022, og det forventes at arbejdet i boligvejene afsluttes i foråret 2023. Arbejdet i Østergade starter op i januar og forventes afsluttet til sommer 2023.

For at sikre fremkommeligheden i projektområdet, inddrages en del af stien mellem Rolighedsvej/Kløvermarken og Valmuemarken til midlertidig vej. "Vejen" kommer til at strække sig fra Kløvermarken til Algade. Der opsættes afmærkning, så fodgængere/cyklister og bilister kan se, hvor de hver især må færdes. Forældre til børn, der anvender stien, opfordres til at tale med deres børn om, at de skal være ekstra opmærksomme og trække cyklen der hvor stien er smallere end den plejer. Bilister opfordres til at køre hensynsfuldt.

 

Borgermøder

26.04.2022

Der er afholdt borgermøde på Fjerritslev Skole d. 26.04.2022 vedr. arbejdet i Rolighedsvej, Kløvermarken og Valmuemarken.

Præsentationen fra mødet findes her. Bemærk at den midlertidige vej på stien mellem Rolighedsvej/Kløvermarken og Valmuemarken kommer til at strække sig fra Kløvermarken til Algade. "Vejen" forlænges ift. oversigtskortet i præsentationen på baggrund af et forslag på borgermødet.

14.12.2022

Der er afholdt borgermøde på Fjerritslev Kro d. 14.12.2022 vedrørende arbejdet i Østergade.

Præsentationen fra mødet findes her. Mødereferatet findes her.

 

Tidsplan (Resten af år 2022)

Kort over vej 2022.png

Rolighedsvej (Rød på kortet):

  • Alle arbejder er afsluttet.
Valmuemarken (Grøn på kortet):
  • Kloakarbejder forventes afsluttet 2022.
  • Fjernvarmearbejder forventes afsluttet primo 2023.
  • Elforsyningsarbejder er afsluttet
Kløvermarken (Blå på kortet):
  • Kloakarbejder forventes afsluttet primo 2023.
  • Fjernvarmearbejder udføres i 2023.
  • Kanstens- og asfaltarbejder udføres i 2023.
  • Fortovsarbejder udføres i 2023.

Valmuemarken 36 - 60 og Østergade (Søndergade - Algade) udføres i 2023.

 

Separatkloakering af Fjerritslev by

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Nedenfor ses den gældende etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

 Etapeplan_rev_2022