Nyheder/information

Årets benchmarkingsrapport er nu frigivet

Den nye benchmarking rapport er ba…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016 og forventes at blive afsluttet i 2026-2027. Det er muligt at læse mere om projektet ned under afsnittet Status. Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde kan I inden for normal arbejdstid kontakte: 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason 
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

A/S Mortensen og Nymark
Formand: Peter Steen, mob: 93 63 27 40
Entrepriseleder: Lars Esmarch Andersen, mob: 20 87 80 83

 

S t a t u s

03.09.2020: 

Nørregade er spærret ved Sandagervej og kan ikke længere bruges til omkørsel.

Entreprenøren starter gravearbejdet i Algade i starten af næste uge (uge 37). Der etableres en midlertidig vej mellem Vandværksvej og Algade, men den mest hensigtsmæssige omkørsel er via Skovbrynet og Brøndumvej.

 

Projektbeskrivelse

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Etapeplanen for separatkloakering af Fjerritslev er blevet revideret (november 2017). Etapeplanen er revideret for at imødekomme ønsker fra forretningsdrivende i Fjerritslev. Endvidere er etapeplanen tilpasset Jammerbugt Kommunes planer for byfornyelse og trafiksanering i Fjerritslev by, samt de øvrige ledningsejeres ønsker for fornyelse af deres ledninger.

Nedenfor ses den reviderede etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. I 2018-2019 udføres etape 2 (E3 og E4 på etapeplanen). Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

Etapeplan_november_2017.png

SEPARATKLOAKERING Fjerritslev, etape 3 og 4.

Den igangværende separatkloakering i Fjerritslev etape II (E3 og E4). De berørte strækninger fremgår af nedenstående kort.  

Etape3-4_kloak

 

Udover kloakarbejdet ønsker Fjerritslev Fjernvarme, SE også at udskifte ledninger/kabler i området. Jammerbugt Kommune fornyer Aggersundvej mellem Tennisvej og Jernbanegade. Vejen bliver etableret med cykelsti i begge sider af vejen.

 

 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmundur Haflidason
tlf: 72 57 99 26
Mail: guh@jfas.dk

 

0317_jammerbugt