Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

SEPARATKLOAKERING FJERRITSLEV

Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med at separatkloakere Fjerritslev. Separatkloakeringen startede i 2016, og 7. etape pågår. Det er muligt at læse mere om projektet nedenfor.

Kontaktoplysninger

Hvis der er spørgsmål til det igangværende arbejde, kan projektgruppen kontaktes indenfor normal arbejdstid. 

A/S Mortensen & Nymark (entreprenør)
Marcel Nielsen
tlf: 29 64 65 48

UCON ApS (byggeledelse og tilsyn)
Christian Winde
tlf: 42 40 26 44
Mail: winde@ucon.dk

Jammerbugt Forsyning A/S (bygherre)
Jane Mortensen
tlf: 72 57 99 27
Mail: jmm@jfas.dk

 

Kommende arbejde (etape 8)

Etapen omfatter separatkloakering i Østergade øst for Algade, Bakkevej, Algade og Rolighedsvej syd for Sandagervej, Nygade, Parkvej og Søgade. Arbejdet forventes udført fra august 2023 til ca. maj 2025. Udover kloakarbejdet udføres der også arbejder med varme og vand samt nye fortove på sidegader til Østergade.

Der er udsendt informationsbrev til ejere af berørte ejendomme.

Der er desuden afholdt borgermøde på Fjerritslev Skole d. 25.04.2023. Præsentationen fra mødet findes her.

 

Igangværende arbejde (etape 7)

Etapen omfatter separatkloakering i Rolighedsvej nord for Sandagervej, Kløvermarken, dele af Valmuemarken samt Østergade fra Søndergade til Algade. Arbejdet forventes udført fra maj 2022 til september 2023. Udover kloakarbejdet udføres der også arbejder med varme, højspænding, vand (på en mindre strækning) og nye fortove.

Kloakarbejdet udføres af entreprenørfirmaet A/S Mortensen & Nymark.

 

Borgermøder

26.04.2022

Der er afholdt borgermøde på Fjerritslev Skole d. 26.04.2022 vedr. arbejdet i Rolighedsvej, Kløvermarken og Valmuemarken.

Præsentationen fra mødet findes her. Bemærk at den midlertidige vej på stien mellem Rolighedsvej/Kløvermarken og Valmuemarken kommer til at strække sig fra Kløvermarken til Algade. "Vejen" forlænges ift. oversigtskortet i præsentationen på baggrund af et forslag på borgermødet.

14.12.2022

Der er afholdt borgermøde på Fjerritslev Kro d. 14.12.2022 vedrørende arbejdet i Østergade.

Præsentationen fra mødet findes her. Mødereferatet findes her.

 

Tidsplan (Opdateret uge 17, 2023):

etape7-2023 (1)

Rolighedsvej (Rød på kortet):

 • Alle arbejder er afsluttet.
Valmuemarken V og N (Grøn på kortet):
 • Vejen er asfalteret.
 • Retableringsarbejder i private indkørsler pågår.
Kløvermarken (Blå på kortet):
 • Vejen asfalteres i uge 18-19.
 • Fortovsarbejder og retablering af private indkørsler udføres herefter.

Valmuemarken Ø (Orange på kort):

 • Kloakarbejder er afsluttet.
 • Fjernvarmearbejder pågår.
 • Retableringsarbejder udføres herefter.

 Østergade (Søndergade - Algade) (Pink på kortet):

 • Kloakarbejder pågår.
 • Fjernvarmearbejder pågår.
 • Etablering af vandrender pågår. Belægningsarbejder i kørebaneareal udføres efter kloak- og fjernvarmearbejder.

Dalgasgade (Gul på kortet):

 • Der etableres ny vand, højspænding, kloak og varme. Gravearbejdet pågår.
 • Vejen retableres i grus i sommerferien.
 • Belægningsarbejdet samt evt. resterende gravearbejde udføres efter sommerferien.

 

Separatkloakering af Fjerritslev by

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at separatkloakere Fjerritslev. Det eksisterende kloaksystem er gammelt og utæt og ved en separatkloakering begrænses risikoen for oversvømmelser af huse og veje, og der udledes ikke længere urenset spildevand til vandløb ved store regnskyl.

Separatkloakering betyder, at regnvand (fra tage, belægninger og omfangsdræn) og spildevand (fra toiletter, gulvafløb, vaskemaskine, hånd- og køkkenvaske mv.) skal løbe i hver sin ledning både i Forsyningens ledninger ude i vejen og i dine ledninger inde på privat grund.

I takt med etableringen af et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to nye stikledninger til hver ejendom – en til regnvand og en til spildevand. Hver stikledning afsluttes med en skelbrønd lige indenfor skel. Efterfølgende skal du selv sørge for at regnvand og spildevand bliver adskilt på din grund.

Når separatkloakeringen er gennemført ledes regnvand til vandløb syd for Fjerritslev og spildevand ledes til rensningsanlægget ved Aggersund.

Nedenfor ses den gældende etapeplan for separatkloakeringen af Fjerritslev. Planen kan hentes som et pdf-dokument ved at klikke her.

 Etapeplan_rev_2022

 • Anlægsarbejder er afsluttet.
 • Asfaltarbejder er afsluttet.
 • Retableringsarbejder i private indkørsler pågår.