Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Kloaksanering

Jammerbugt Forsyning A/S renoverer løbende kloaksystemet, gamle kloakledninger skiftes ud med nye og tekniske anlæg moderniseres. Generelt udskiftes gamle fælles kloakledninger med to separate kloakledninger, således at regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.

Udskiftningen giver følgende fordele:

• De nye ledninger er tætte og skulle gerne holde i 75 år.
• Der er bedre plads i kloakkerne til de store regnskyl, som klimaforandringerne har medført.
• Risikoen for udslip af spildevand i naturen, på grunden og i kælderen minimeres.
• Risikoen for rotter minimeres.

Hvad betyder det for dig, som bor i området?

Projekterne vil medføre, at regnvand og spildevand skal adskilles på egen grund, hvis det ikke allerede er gjort. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan hente en færdigmeldingsblanket her.

Der vil være gravearbejder i vejene, så der skal forventes omkørsler, ændrede busstoppesteder, støj og støv.

Vi vil naturligvis forsøge at formindske generne, men det er dog umuligt helt at undgå dem.

 

billede_05.jpg