Nyheder/information

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

Jammerbugt Forsyning A/S udskifter en eksisterende pumpestation på Clemmi Falk Vej 26. Pumpestationen er af ældre dato og er nedslidt. Derfor etablerer Jammerbugt Forsyning en ny pumpebrønd i vejarealet foran den eksisterende pumpe-station og etablerer derefter en pumpestation, hvor den gamle ligger.

Den nye sump er ca. 7 m dyb og der bliver etableret en byggegrube for etablering af pumpebrønden. I forbindelse med udskiftningen af pumpestationen udskiftes ca. 30 m spildevandsledning i Soren Tjenersvej og ca. 30 m spildevandsledning i Clemmi Falk Vej. De nye ledninger lægges dybere end de eksisterende ledninger af hensyn til fremtidige ledningsrenoveringer i Blokhus. Det betyder at ledningerne lægges i godt 5 meters dybde.

Arbejdet er planlagt udføre i perioden 1. oktober - 16. december 2019

Hvis der er spørgsmål kan I kontakte: 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmumundur Haflidason
tlf: 72 57 99 26 
Mail: guh@jfas.dk

Nedenfor er et kort over arbejdsområdet og entreprenørens byggeplads.

Arbejdsområde.PNG