Nyheder/information

Valgresultatet for Forbrugervalget 2021

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Dronningens Fortjenstmedalje uddelt i Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S har en me…

Læs mere

Aflæsning af vandure

Det er nu muligt at indsende aflæs…

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsynings forskellige ydelser.

  2021
Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 64.688 kr.
Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 38.813 kr.
Fast afgift 781 kr.
Vandafledningsbidrag (Trin 1) 29,50 kr. pr. m3
Trin 2 (trin 1 - 16%) 23,60 kr. pr. m3
Trin 3 (trin 1 - 48%) 11,80 kr. pr. m3
Vejafvanding beregnes af afholdte anlægsomkostninger til kloakanlæg 8 %

Alle priser er inkl. moms.

Priserne fremskrives pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistik omkostningsindeks for anlæg efter jordarbejde mv.

Vejafvandingsbidraget er et bidrag der betales af kommunen for at lede vejvand i kloakken.

Ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug, der er større end 500 m3 kan tilmelde sig trappemodellen.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (trin 1), vandforbrug på over 500 m3 til og med 20.000 m3 (trin 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (trin 3).

Takstbladet kan henter her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan henter her.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg