Nyheder/information

Jammerbugt Forsyning A/S har lukket mellem jul og nytår

Jammerbugt Forsyning A/S gør opmær…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsynings forskellige ydelser.

  2019
Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 64.508 kr.
Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 38.705 kr.
Fast afgift 778 kr.
Vandafledningsbidrag (Trin 1) 27,50 kr. pr. m3
Trin 2 (trin 1 - 16%) 22,00 kr. pr. m3
Trin 3 (trin 1 - 48%) 11,00 kr. pr. m3
Vejafvanding beregnes af afholdte anlægsomkostninger til kloakanlæg 6 %

Alle priser er inkl. moms.

Priserne fremskrives pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistik omkostningsindeks for anlæg efter jordarbejde mv.

Vejafvandingsbidraget er et bidrag der betales af kommunen for at lede vejvand i kloakken.

Takstbladet kan henter her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan henter her.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg