Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsynings forskellige ydelser.

  2023
Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 74.683 kr.
Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 44.810 kr.
Fast afgift 901 kr.
Vandafledningsbidrag (Trin 1) 33,25 kr. pr. m3
Trin 2 (trin 1 - 16%) 26,60 kr. pr. m3
Trin 3 (trin 1 - 48%) 13,30 kr. pr. m3
Vejafvanding beregnes af afholdte anlægsomkostninger til kloakanlæg 8 %

Alle priser er inkl. moms.

Priserne fremskrives pr. 1. januar svarende til stigningen i Danmarks Statistik omkostningsindeks for anlæg efter jordarbejde mv.

Vejafvandingsbidraget er et bidrag der betales af kommunen for at lede vejvand i kloakken.

Ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug, der er større end 500 m3 kan tilmelde sig trappemodellen.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (trin 1), vandforbrug på over 500 m3 til og med 20.000 m3 (trin 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (trin 3).

Takstbladet kan henter her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan hentes her.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg