Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Jammerbugt Forsyning A/S ligger ikke inde med planer over kloakken på den enkelte grund, her skal du kigge i byggesagen. Du kan finde byggesager på filarkiv.dk (siden spørger om NemID).
Det er muligt at få en reduktion i vandafledningsbidraget, men kun hvis der er tale om et ledningsbrud. Det er ikke muligt af få reduktionen, hvis vandspildet skyldes et løbende toilet, løbende vandhane eller frostsprængte synlige installationer. Der skal sendes en skriftligt redegørelse om, hvad der er sket på ejendommen samt fremsendes dokumentation fra VVS-installatør om, at skaden er udbedret.
Er problemet inde i den private del af kloaksystemet (inden bag skel) er det dit ansvar at kloaksystemet fungerer, er det derimod ude i vejen, er det Jammerbugt Forsynings ansvar. Hvis din ejendom er udstyret med en skelbrønd er det altid en god idé at kigge i den inden du ringer, da den kan indikere i hvilken del af systemet problemet er. Står der meget vand i skelbrønden er det Jammerbugt Forsyning, der skal afhjælpe problemet. Er den tom er problemet på det interne kloaksystem. Hvis din ejendom ikke har en skelbrønd kan problemet være svært at lokalisere.
Alle henvendelser vedrørende vejafvanding skal rettes til kommunens vejafdeling, da de tager sig af oprensningen af rendestensbrøndene. Står vandet derimod op af kloakken (de store runde dæksler i vejen), skal henvendelsen rettes til Jammerbugt Forsyning.
Nej, det er ikke tilladt at etablere affaldskværne. Affaldskværne er ret effektive og kan kværne meget mere end organisk affald, bl.a. plastik, små dåser, glas, stanniol m.m. På den måde, vil der komme uvedkommende ting i vores slam eks. tungmetaller, hvilket give problemer med at overholde grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord. Selvom kværnen bruges korrekt, vil der naturligvis komme mere organisk materiale i kloakken, hvilket kan give problemer med processerne på renseanlægget og øget aflejring i kloaksystemet. Der er i Danmark et velfungerende system til bortskaffelse af affald. Der er derfor ikke behov for flere systemer.

billede_01.jpg

 

billede_02.jpg