Nyheder/information

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Nye takster for 2023

Nye takster træder i kraft fra 1. …

Læs mere

Indberet måleraflæsning

Der kan indberettes måleraflæsning…

Læs mere

Banestien i Aabybro og Gateway Blokhus

I forbindelse med nedenfor beskrevne udviklingsprojekt har Jammerbugt Forsyning udskiftet syv brønde på Banestien i Aabybro og ca. 100 m kloak øst for Gateway Blokhus. Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen har udført arbejdet.

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

Projektstart november 2016. Projektafslutning september 2019.

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt.  Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger uden ilt, kan bakterier under anaerobe forhold danne svovlbrinte. Når svovlbrinten kommer i kontakt med ilt, dannes svovlsyre/-syrling, som nedbryder den basiske cementpasta i betonrøret og dermed reducerer levetiden.

Teknologisk Institut udførte i perioden januar 2013 til december 2015 projektet ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer”. I projekt blev fire teknologier testet med henblik på at øge modstandsdygtigheden af betonrør. Resultaterne viste en forbedring af modstandsdygtigheden for alle afprøvede teknologier. De mest lovende resultater blev opnået for emnerne støbt med delvis erstatning af de traditionelle tilslagsmaterialer med kalktilslag. Der kan læses mere om projektets resultater i rapporten for Miljøstyrelsen.

Med dette projekt, vil Teknologisk Institut arbejde videre med resultaterne fra det foregående projekt. Der tages udgangspunkt i teknologien med kalktilslag, som optimeres så den bedste syrebestandighed opnås. Samtidig vil der sideløbende arbejdes med udførsel og kvalitet, for at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau i forbindelse med fremstillingen af rør.

Mål for projektet

Projektets hovedformål er at mindske det årlige værditab i samfundet som følge af svovlbrintekorrosion af betonkloakrør. Målet opnås gennem en række delmål, herunder:

 • Etablering af det videnskabelige grundlag for videreudvikling af betonsammensætningen og produktionsmetoder.
 • Udvikling af materialesammensætninger og optimering af produktionsbetingelser.
 • Dokumentation af udførselsmetoder og kvalitetsstyring med henblik på at sikre et ensartet kvalitetsniveau.
 • Fuldskalatest af de fremstillede rør.
 • Opnå en bredt kendskab blandt aftagere og slutbrugere til de nye produkter og de fordele produkterne har i aggressivt miljø.

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • RC Beton A/S
 • Aalborg Kloak A/S
 • DIN Forsyning A/S
 • Fredericia Spildevand & Energi A/S
 • Hedensted Spildevand A/S
 • Jammerbugt Forsyning A/S