Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

Kloakseparering Svalevej m.fl.

Grundvandsstand i Fuglekvarteret i Aabybro

Jammerbugt Forsyning A/S er i starten af 2013 blevet opmærksom på at fem boliger med kældre på Høgevej, Fasanvej og Svalevej i Aabybro har haft problemer med indtrængning af vand i deres kældre.

På denne baggrund har Jammerbugt Forsyning efterfølgende udført en undersøgelse med henblik på at fastlægge årsagen. En visuel gennemgang af hhv. spildevands- og regnvandssystemet kombineret med vores overvågningssystem viser, at kloaksystemet fungerer fint. Samtidig er der foretaget en undersøgelse af grundvandsstanden i området. Resultaterne viser, at grundvandsstanden gennemsnitlig er steget 48 cm i området i forhold til tidligere pejlinger fra januar/februar 2009.

Brevet som er sendt ud til beboerne kan hentes her.

De geotekniske rapporter kan hentes her:

Pejlinger opdateret 6. marts 2013 kan hentes her.

Hvad / Hvor

Jammerbugt Forsyning A/S kloakseparerer Svalevej, Fasanvej, Høgevej, Falkevej, Hejrevej, Ternevej og Tranevej i Aabybro. Der etableres samtidig nye pumpestationer ud for Hejrevej 16 og Høgevej 7.

Hvorfor

Projektet er en del af et større projekt, hvor et 52 hektar stort opland i det indre Aabybro skal separatkloakeres, således regn- og spildevand ledes i hver sin ledning.

 

Hvilke gader er berørt

Kloakarbejdet udføres i

  • Svalevej
  • Fasanvej
  • Høgevej
  • Falkevej
  • Hejrevej
  • Ternevej
  • Tranevej

2011_svalevej.jpg

Hvornår

Arbejdet forventes udført fra midt i maj 2011 til midt i oktober 2011.

 

Adgangsforhold

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72579927

Mail: jmm@jfas.dk

 

Entreprenør

A/S Mortensen & Nymark

Lodsholmvej 41-43, 9270 Klarup

Tlf. 98318400

Mail: info@mortensen-nymark.dk