Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Kloakseparering Svalevej m.fl.

Hvad / Hvor

Jammerbugt Forsyning A/S kloakseparerer Lærkevej, Mejsevej, Vibevej, Kastanievej, Møllevej, Hybenvej, Markedsvej og dele af Ahornvej i 2013.

Hvorfor

Projektet er en del af et større projekt, hvor et 52 hektar stort opland i det indre Aabybro skal separatkloakeres, således regn- og spildevand ledes i hver sin ledning.

Hvilke gader er berørt

Kloakarbejdet udføres i

  • Lærkevej
  • Mejsevej
  • Vibevej
  • Kastanievej
  • Møllevej
  • Hybenvej
  • Markedsvej
  • Ahornvej (den nordlige del)

2013_markedsvej.jpg

Hvornår

Arbejdet forventes udført fra den 1. april 2013 til den 1. december 2013.

 

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i perioden være skiftende omkørsler. Der vil i hele perioden være adgang for gående i hele området.

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn

Jane Møller Mortensen

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72579927

Mail: jmm@jfas.dk

 

Entreprenør

Aabybro Entreprenørforretning A/S

Knøsgårdvej 107, 9440 Aabybro

Tlf. 98241045

Tom Stagsted (formand)

Tlf: 40841045

billede_05.jpg