Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Kloakseparering Aaby Sdr. Gade m.fl.

Hvad / Hvor

Jammerbugt Forsyning A/S kloakseparerer Aaby Sdr. Gade, Bellisvej og Aabybro Centret. Der etableres samtidig en ny pumpestation i parken på hjørnet af Aaby Sdr. gade og Skipper Clements Vej.

Hvorfor

Projektet er en del af et større projekt, hvor et 52 hektar stort opland i det indre Aabybro skal separatkloakeres, således regn- og spildevand ledes i hver sin ledning.

 

Hvilke gader er berørt

Kloakarbejdet udføres i

  • Den nordlige del af Skipper Clements Vej
  • Rundkørslen Birkelsevej/Østergade
  • Aaby Sdr. Gade
  • Bellisvej
  • Aabybro Centret

aabycenteret.jpg

Hvornår

Arbejdet forventes udført fra den 30. maj 2011 til den 14. oktober 2011.

 

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i perioden være skiftende omkørsler, således det altid er muligt at køre til og fra Aabybro Centret. Der vil i hele perioden være adgang for gående i hele området.

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn

Anders Dahl

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72579926

Mail: adl@jfas.dk

 

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- & Entreprenørforretning

Frederikshavnsvej 235A, 9800 Hjørring

Formand: Frede Poulsen

Tlf. 25246009

Mail: vennelyst@vennelyst.dk

billede_05.jpg