Nyheder/information

Valgresultatet for Forbrugervalget 2021

Jammerbugt Forsyning A/S orientere…

Læs mere

Dronningens Fortjenstmedalje uddelt i Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S har en me…

Læs mere

Aflæsning af vandure

Det er nu muligt at indsende aflæs…

Læs mere

Jammerbugt Forsyning A/S udskifter en eksisterende pumpestation på Clemmi Falk Vej 26. Pumpestationen er af ældre dato og er nedslidt. Derfor etablerer Jammerbugt Forsyning en ny pumpebrønd i vejarealet foran den eksisterende pumpestation og etablerer derefter en ny pumpestation, hvor den gamle ligger i dag.

Den nye sump er ca. 7 m dyb og der bliver etableret en byggegrube for etablering af pumpebrønden. I forbindelse med udskiftningen af pumpestationen udskiftes ca. 30 m spildevandsledning i Soren Tjenersvej og ca. 30 m spildevandsledning i Clemmi Falk Vej. De nye ledninger lægges dybere end de eksisterende ledninger af hensyn til fremtidige ledningsrenoveringer i Blokhus. Det betyder at ledningerne lægges i godt 5 meters dybde.

Jammerbugt Forsyning A/S udskifter kun eksisterende ledninger og der bliver ikke ændret noget i forhold til nuværende afløbsforhold til de enkelte ejendomme. Der er således ikke nogle omkostninger for grundejerne.

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet 8 februar 2020. 

Hvis der er spørgsmål kan I kontakte: 

Jammerbugt Forsyning A/S
Gudmumundur Haflidason, tlf: 72 57 99 26 
Mail: guh@jfas.dk

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S
Jakob Eskildsen, mob: 28 18 32 57
 

Nedenfor er et kort over arbejdsområdet og entreprenørens byggeplads.

Arbejdsområde.PNG