Nyheder/information

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Nye takster for 2023

Nye takster træder i kraft fra 1. …

Læs mere

Indberet måleraflæsning

Der kan indberettes måleraflæsning…

Læs mere

Kloakering på Landlystvej, Hovedgaden og Krobakken

Efter forsinkelser i separatkloakering af Landlystvej er ledningsarbejdet afsluttet, dog med undtagelse af en lille udgravning ved brønd ud for Landlystvej 3, som udføres senere.

Ledningsarbejder langs Hovedgaden og etableringen af en trykledning langs Krobakken er afsluttet. Opfyldning af ledningsgraven langs Hovedgaden pågår. Endelig retablering af Landlystvej og cykelstien langs Hovedgaden sker når vejret er blevet mere stabilt og med højere temperaturer.

Pumpestationen forventes sat i uge 12 og derefter tilsluttes den eksisterende ledninger til den nye pumpestation i Krobakken. Når pumpestationen er køreklar, skal den eksisterende ledning fra Krobakken til Landlystvej, kobles fra den nye ledning i Landlystvej, hvorefter alle ledningsarbejder i Landlystvej er endelig afsluttet.

Kloakarbejdet forventes at være afsluttet 1. maj 2018.

 

Hvem kan jeg kontakte

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Gudmundur Haflidason

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 26

Mail: guh@jfas.dk

eller

Claes Borg

Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Tlf. 72 57 99 28

Mail: clb@jfas.dk