Nyheder/information

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer …

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Valgprocedure for valg af forbrugerrepræsentanter

 

Valgmateriale m.v.:

Diverse valgmateriale er lagt ud på vores hjemmeside, og består bl.a. af:

 

Hvordan blive man kandidat til forbrugerrepræsentant?

Kandidater kan i perioden 14.- 25. august 2017 lade sig opstille ved indsendelse af kandidatanmeldelsesskema, og godkendelse af kandidater vil efterfølgende ske i uge 35.

 

Valghandling:

Valghandlingen skal herefter ske i perioden 16.- 27. oktober 2017 via elektronisk afstemning, og afstemningen kan ske via dette link: www.stemonline.dk/jammerbugtforsyning

 

Efter valget:

Efter valgets afslutning optælles de afgivne stemmer, og de 2 kandidater der har fået flest stemmer, får plads i Bestyrelsen, mens de 4 der har fået næstfleste stemmer bliver suppleanter.

 

Resultatet:

Resultatet vil blive offentliggjort kort tid efter valghandlingen, og efter at Bestyrelse / direktion har godkendt valget.


 

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 1. juni 2017

forbrugervalg_2017