Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentaner til bestyrelsen

I medfør af bekg. nr. 772/2012, som ændret ved bekg. nr. 812/2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal der senest d. 31.12.2017 vælges 2 forbrugerrepræsentanter ind i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S.

Bestyrelsen består i dag af 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, 2 forbrugervalgte repræsentanter samt 2 medarbejdervalgte repræsentanter.

Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person, der er myndig. Kandidater, der ønsker at opstille til forbrugervalget, skal dog indlevere en liste med 10 stiller, der er forbruger hos Jammerbugt Forsyning A/S

Stemmeberettigede er selskabets forbrugere, som kan opdeles i 2 grupper, henholdsvis selskabets kunder og brugere.

Kunder er den del af spildevandsselskabets forbrugere, som aftager ydelser, og som har ”egen” vandmåler til brug for afregning. Hver kunde har én stemme pr. husstand eller erhvervsejendom, denne råder over.

Brugere er den del af spildevandsselskabets forbrugere, som aftager spildevandsselskabets ydelser, og som IKKE har ”egen” vandmåler. Brugere aftager typisk spildevandsforsyningsydelser via andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger eller anden udlejer. Hver bruger har én stemme pr. husstand eller erhvervsejendom denne råder over.

Kandidatopstilling med stillerliste anmeldes via dette link senest den 25. august 2017 kl. 12:00.

Valgperioden løber fra den 16. – 27. oktober 2017. Nærmere oplysninger herom annonceres senere, samt på vores hjemmeside www.jammerbugtforsyning.dk

 

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 1.juni 2017

forbrugervalg_2017