Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

Benchmark

Jammerbugt Forsyning A/S har deltaget i procesbenchmarking på spildevandsområdet.

Hvad er benchmarking?

Benchmarking er et redskab til at identificere samt optimere arbejdsprocesser og metoder ved at lære ud fra "best practice". I 2014 deltog 137 vand- og spildevandsselskaber i DANVAs benchmarkinh.

Procesbenchmarking er et af de virkemidler vandselskaberne har til at sikre kunderne den mest effektive service.

Rapporten lever op til vandsektorlovens krav om procesbenchmarking og giver en meget nøjagtig beskrivelse af de generelle nøgletalfor de overordnet processer i selskabet.

Rapporten for 2011 kan læses her: Danva Benchmarking 2011.

Rapporten for 2012 kan læses her: Danva Benchmarking 2012.

Rapporten for 2013 kan læses her: Danva Benchmarking 2013.

Rapporten for 2014 kan læses her: Danva Benchmarking 2014.

Rapporten for 2015 kan læses her: Danva Benchmarking 2015.

Rapporten for 2016 kan læses her: Danva Benchmarking 2016.

Rapporten for 2017 kan læses her: Danva Benchmarking 2017.

Rapporten for 2018 kan læses her: Danva Benchmarking 2018.