Offentliggør valgprocedure af forbrugerrepræsentanter

06-09-2021

Valgmateriale:

Diverse valgmateriale er lagt ud på selskabets hjemmeside, og består bl.a. af:

  • Vedtægter
  • Valgregulativ.
  • Valgprocedure / Valgpjece.
  • Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter.

Kandidater der er opstillet:

  • Peter Fuglsang, Ålegårdsvej 101, 9690 Fjerritslev
  • Per Nielsen, Johannesmindevej 28, 9000 Aalborg
  • Niels Ole Nielsen, Gustav Zimmersvej 6, Nørhalne, 9430 Vadum

Valghandling:
Valghandlingen gennemføres i perioden 18.- 29. oktober 2021 via elektronisk afstemning.

Afstemningen skal ske via https://stemonline.dk/jammerbugtforsyning/

Efter valgets afslutning:
Efter valgets afslutning optælles de afgivne stemmer, og de 2 kandidater der har fået flest stemmer, får plads i Bestyrelsen, mens den 3. bliver suppleant.

Bestyrelse og direktion skal godkende valgresultatet, inden det offentliggøres.

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 6. september 2021.