Valg af forbrugerrepræsentaner til bestyrelsen

02-08-2021

Jammerbugt Forsyning A/S offentliggør hermed valgprocedure for valg af forbrugerrepræsentanter.

Valgmateriale m.v.:

Diverse valgmateriale er lagt ud på selskabets hjemmeside, og består bl.a. af:

Hvordan bliver man kandidat til forbrugerrepræsentant?

Kandidater kan i perioden 16.- 27. august 2021 lade sig opstille ved indsendelse af kandidatanmeldelsesskema via https://stemonline.dk/jammerbugtforsyning/. og godkendelse af kandidater vil efterfølgende ske i uge 35.

Valghandling:

Valghandlingen skal herefter ske i perioden 18.- 29. oktober 2021 via elektronisk afstemning, og afstemningen kan ske via dette link:                  https://stemonline.dk/jammerbugtforsyning/ med NemID eller kundenr.

Efter valget:

Efter valgets afslutning optælles de afgivne stemmer, og de 2 kandidater der har fået flest stemmer, får plads i Bestyrelsen, mens de 4 der har fået næstfleste stemmer bliver suppleanter.

Resultatet:

Resultatet vil blive offentliggjort kort tid efter valghandlingen, og efter at Bestyrelse / direktion har godkendt valget.

Se i øvrigt vort valgmateriale på hjemmesiden www.jfas.dk

 

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Den 2. august 2021