Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

15-05-2023

De næste to uger udføres der TV-undersøgelser på Aalborgvej og Thistedvej.

Da det er på statsvejen kræves der afspærring, hvorfor der vil være lysregulering. Kør derfor forsigtigt og tag hensyn til forholdene.

I samme forbindelse vil kloakledningerne blive spulet.

Det anbefales derfor at afdække gulvafløb, håndvask og toilet, hvis ikke du har udluftning på dit kloaksystem. Såfremt du ikke har udluftning på kloaksystemet, kan vandet i vandlåsene i værste fald blive presset op på grund af trykket fra højtryksspuleren. Det anbefales ligeledes efter spulingen at efterfylde sine vandlåse med vand.

Vi beklager de gener som det måtte medføre.