Hvad søger du efter?

Regnvandsbassin På Industrivej I Fjerritslev

Ses vi på Naturmødet 2024 i Hirtshals?

22-05-2024

Den 23.-25. maj står vi sammen med andre nordjyske vand-og spildevandsselskaber på Naturmødet, hvor der i år vil blive sat særlig fokus på drikkevandsressourcen, og hvordan vi i fællesskab kan passe bedre på det.

Dette med tanke om hvordan vi er i en tid, hvor flere vandværker finder miljøfremmede stoffer i vandet. Vandselskaberne kan gøre meget, men vi må ej forglemme jer forbrugere. Der kan i hverdagen træffes mange valg, der har stor betydning for vores drikkevand og spildevand.

Så kom og hør mere hvordan vi i fællesskab kan passe bedre på vores drikkevand, spildevand og fremtidens klima.

Her vil der være spændende workshops, bl.a.:  

  • Her finder du PFAS
  • 10 vandspareråd
  • LAR på egen grund og villavejen
  • Giftfri udkrudtsbekæmpelse

Der vil også være muligt, at overvære debatter indenfor emner som:

  • Klima og vand
  • Drikkevand og grundvandparker
  • Iltsvind og spildevand – hvad er fup og fakta
  • PFAS og Nitrat i drikkevandet

Der vil være aktiviteter for børnene bl.a. Kaos i kloakken med temaet ”ingenting bliver væk” 

Du kan se hele programmet på: https://naturmoedet.dk/

Besøg os i Vandministeriet, hvor du også vil møde: Aalborg Forsyning, Frederikshavn Forsyning, Jammerbugt Forsyning A/S, Hjørring Vandselskab og Brønderslev Forsyning A/STilbage til nyhedsoversigten