Valgresultatet for Forbrugervalget 2021

04-11-2021

Jammerbugt Forsyning A/S orienterer hermed om resultatet af det gennemførte valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen:

 

Forbrugerrepræsentant:

Per Nielsen, Johannesmindevej 28, 9000 Aalborg

Niels Ole Nielsen, Gustav Zimmersveh 6, Nørhalne, 9430 Vadum

 

Suppleanter:

1. suppleant: Peter Fuglsang, Ålegårdsvej 101, 9690 Fjerritslev

 

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2022.

Tak til alle dem som har stemt og vi ser frem til et godt samarbejde.


Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S
Den 4. november 2021