Hvad søger du efter?

Spejlning af vandoverfladen

Nye takster træder i kraft fra 1. januar 2023.
 
På grundlag af de øgede energi- og entreprenørpriser er vi desværre nødt til at lave en stigning på en del af vores takster på henholdsvis spildevand og tømningsordningen.

Du finder de nye takster via nedenstående link.

Priser og takster
Betaling