Informationsmøde Fjerritslev 26. april 2022

27-04-2022

Der er d. 26. april afholdt informationsmøde om 7. etape af separatkloakeringen i Fjerritslev by. Mødet omhandlede anlægsarbejdet i Rolighedsvej. Valmuemarken og Kløvermarken, og Jammerbugt Forsyning A/S takker for interessen fra de ca. 60 fremmødte. Præsentationen fra mødet findes herBemærk at den midlertidige vej på oversigtskortet i præsentationen forlænges til Algade på baggrund af et forslag på mødet.