Gravearbejde i Aalborgvej - afspærring af Nørre Øksevej

18-11-2019

Kloakarbejdet i Aalborgvej nærmer sig Nørre Øksevej, og onsdag morgen fra kl. 03 i denne uge forlænges trafikværnet i Aalborgvej/Thistedvej ud for Nørre Øksevej, så gravearbejdet fortsat kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Nørre Øksevej spærres, og der etableres omkørsel mellem Nørre Øksevej og Aalborgvej via Skolegade - Bryggerivej.

Afspærringen af Nørre Øksevej forventes at vare ca. to uger, og vejen genåbnes i fm. næste totalafspærring af Aalborgvej, hvor der igen udføres nat- og søndagsarbejde, fordi vi arbejder på tværs af statsvejen.

Hvis vejret er godt og arbejdet forløber planmæssigt, forventer vi at totalafspærre statsvejen mellem Nørre Øksevej og Sønder Øksevej fra lørdag 30.november kl. 20 til mandag 2.december kl. 05.

Weekenden efter forventer vi igen at totalafspærre statsvejen i fm. afsluttende krydsningsarbejder. Herefter er årets kloakarbejder i statsvejen afsluttede, og vejen genåbnes i begge retninger.