Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

Vandafledningsbidrag (vandafl.)

Der opkræves vandafledningsbidrag for ejendomme på kloak og i områder med drænkloak.

Vandafledningsbidraget består af:

  • Fast afgift vandafledning: Alle betaler en fast afgift for at være på kloak/drænkloak.
  • Vandafledning: Udover den faste afgift betales der for målt/aflæst vandforbrug (pr. m3).

Vandmængden som ejendommen afleder til kloaksystemet sættes lig med det vand, der føres til ejendommen fra vandværket. 

Hvis der ikke er en vandmåler til en ejendom, eller hvis ejendommen har dyrehold uden bimåler til beboelsen, afregnes der med et skønnet forbrug på 170 m3 om året.

Kloakforsyningen er opbygget efter hvile-i-sig-selv-princippet. D.v.s. der opkræves bidrag svarende til de udgifter, kloakforsyningen reelt har over en periode.

Alle pengene går til opgaver i forbindelse med transport og rensning af spildevand, vedligeholdelse og renovering af eksisterende spildevandsanlæg samt etablering af nye spildevandsanlæg.

billede_08.jpg

 

billede_11.jpg