Nyheder/information

Naturmøde 2023

Læs mere

Administrationen holder lukket 19. maj

Administrationen holder lukket 19.…

Læs mere

Spuling og tv-inspektion i Halvrimmen

De næste to uger udføres der TV-u…

Læs mere

App'en minForsyning

Med minForsyning får du et hurtigt grafisk overblik over dit forbrug af vand og spildevand. Du kan hold styr på regningen, og samtidig få mulighed for at indberette dine aflæsninger let og enkelt. 

Med app’en bliver du i stand til at følge husstandens forbrug af f.eks. vand eller spildevand, uanset tid og sted. Du kan bruge en kort pause til f.eks. at tjekke om I bruger mere eller mindre vand end forventet, og hvordan økonomien påvirkes af dit forbrug. 

Med minForsyning får du et værktøj, som du kan bruge for at overholde dine egne mål, fordi du altid har oversigten i lommen, og lynhurtigt kan tjekke det.

minForsyning giver dig:

  • Et enkelt grafisk overblik over forbruget
  • Automatisk opdatering af forbrugsgrafer hvis du har fjernaflæste målere
  • Mobil og nem måleraflæsning ved ikke-fjernaflæste målere
  • Forbrugstjek på års-, måneds-, dag- eller timebasis
  • Afvigelse på forbrug og økonomi
  • Mulighed for sammenligning med tidligere års forbrug
  • Prognose for forventet årsforbrug set i forhold til dit målte forbrug

Har du fjernaflæste målere opdateres forbrugsgraferne automatisk. Såfremt du ikke har fjernaflæste målere indtaster du selv en aflæsning, og hermed opdateres forbruget. Indtastningen tæller også som en indberetning til dit forsyningsselskab – hvorved årsaflæsninger er gjort meget lettere. Bemærk at synligheden af el, vand, gas og varme afhænger af dit forsyningsselskab.

 

 

iphone_vand.jpg

 

badge_apple.jpg

badge_google.jpg