Nyheder/information

Artikel om kloakprojektet i Fjerritslev

Der er i dagens lokalavis skrevet …

Læs mere

BETALINGSPROBLEMER

Hvis du er tilmeldt kortbetaling …

Læs mere

Årsafregning

Årsafregningen af forbrugsudgifter…

Læs mere

FORBRUGSAFREGNING

Vi gør opmærksom på at Jammerbugt Forsyning A/S benytter CPR-nummer, CVR-nummer og/eller P-nummer i forbindelse med opkrævningen. Dette skyldes, at Jammerbugt Forsyning A/S fremsender forbrugsafregningerne til digital postkasse, overfører eventuelle overskydende beløb til NemKonto og oversender eventuelle restancesager til inddrivelse ved SKAT.

I kassen til venstre kan du linke dig frem til forklaringer på de overskrifter, du finder på din regning fra Jammerbugt Forsyning A/S.

Forhold vedr. betaling er beskrevet i det følgende.

Der udsendes regninger fra Jammerbugt Forsyning A/S to gange om året:

  • Januar: A conto for perioden 1. januar – 30. juni samt årsafregning for det forgangne år.
  • Juli: A conto for perioden 1. juli – 31. december.

Ved for sen betaling tilskrives renter svarende til Nationalbankens udlånsrente tillagt 8,05 % p.a.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse tilskrives et gebyr på DKK 100 for hver rykkerskrivelse.

Betalingsservice(PBS)

For kunder tilmeldt PBS vil 1. aconto fremgå på betalingsoversigten i februar og 2. a conto fremgå af betalingsoversigten i august.

Tilmelding sker ved henvendelse til dit pengeinstitut eller her på hjemmesiden under fanebladet ”Forbrugsafregning”.

Girokortbetaling

Kunder der betaler via giro vil modtage 1. aconto i januar og 2. aconto i juli .

Betaling sker ved brug af det vedhæftede girokort. Det er ikke muligt at betale ved personlig fremmøde hos Jammerbugt Forsyning A/S.

Betaling fra udlandet

IBAN nr: DK8790701628592116

BIC-kode/SWIFT-kode: VRAADK21

Flytteopgørelse

Enhver forbruger hæfter for afgifter og forbrug, indtil måleren er afmeldt hos Jammerbugt Forsyning A/S. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer. Aflæsning af måler i forbindelse med flytning sker ved, at du selv aflæser din måler og kontakter Jammerbugt Forsyning A/S. For flytteopgørelse betales et gebyr på DKK 225 inkl. moms.

Aflæsningskort

Der udsendes aflæsningskort i begyndelsen af september. På baggrund af din aflæsning, fremsendes primo februar en afregning med ny a conto.

billede_08.jpg

 

billede_11.jpg