Nyheder/information

Info i forbindelse med Coronavirus

Fra onsdag den 27. maj vil det ige…

Læs mere

Oversigt over regninger og forbrug

Ønsker du at se din forbrugsafregn…

Læs mere

FORBRUGSAFREGNING

Vi gør opmærksom på at Jammerbugt Forsyning A/S benytter CPR-nummer, CVR-nummer og/eller P-nummer i forbindelse med opkrævningen. Dette skyldes, at Jammerbugt Forsyning A/S fremsender forbrugsafregningerne til digital postkasse, overfører eventuelle overskydende beløb til NemKonto og oversender eventuelle restancesager til inddrivelse ved SKAT.

I kassen til venstre kan du linke dig frem til forklaringer på de overskrifter, du finder på din regning fra Jammerbugt Forsyning A/S.

Forhold vedr. betaling er beskrevet i det følgende.

Der udsendes regninger fra Jammerbugt Forsyning A/S to gange om året:

  • Januar: A conto for perioden 1. januar – 30. juni samt årsafregning for det forgangne år.
  • Juli: A conto for perioden 1. juli – 31. december.

Ved for sen betaling tilskrives renter svarende til Nationalbankens udlånsrente tillagt 8,05 % p.a.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse tilskrives et gebyr på DKK 100 for hver rykkerskrivelse.

Betalingsservice(PBS)

For kunder tilmeldt PBS vil 1. aconto fremgå på betalingsoversigten i februar og 2. a conto fremgå af betalingsoversigten i august.

Tilmelding sker ved henvendelse til dit pengeinstitut eller her på hjemmesiden under fanebladet ”Forbrugsafregning”.

Girokortbetaling

Kunder der betaler via giro vil modtage 1. aconto i januar og 2. aconto i juli .

Betaling sker ved brug af det vedhæftede girokort. Det er ikke muligt at betale ved personlig fremmøde hos Jammerbugt Forsyning A/S.

Betaling fra udlandet

IBAN nr: DK8790701628592116

BIC-kode/SWIFT-kode: VRAADK21

Flytteopgørelse

Enhver forbruger hæfter for afgifter og forbrug, indtil måleren er afmeldt hos Jammerbugt Forsyning A/S. Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer. Aflæsning af måler i forbindelse med flytning sker ved, at du selv aflæser din måler og kontakter Jammerbugt Forsyning A/S. For flytteopgørelse betales et gebyr på DKK 225 inkl. moms.

Aflæsningskort

Der udsendes aflæsningskort i begyndelsen af september. På baggrund af din aflæsning, fremsendes primo februar en afregning med ny a conto.

billede_08.jpg

 

billede_11.jpg