Nyheder/information

Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet

Læs mere

Tømningsordning

I 2016 havde Jammerbugt Forsyning …

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2020 + 10 årsplan

I forbindelse med udarbejdelsen af…

Læs mere

Priser/takster

På denne side kan du finde information om takster og priser for Jammerbugt Forsyning A/S’s forskellige ydelser vedr. drikkevand fra Langdal Vandværk.

  2019
Tilslutningsbidrag 33.981 kr.
Fast vandbidrag 792 kr.
Variabel vandbidrag 6,25 kr. pr. m3
Drikkevandsbidrag 0,24 kr. pr. m3
Vandskat 7,73 kr. pr. m3

Alle priser er inkl. moms

Tilslutningsbidraget er det samme for landbrug, boliger og sommerhuse.

Drikkevandsbidrag og Vandskat er et beløb der opkræves for staten som indgår som en normal del af taksten. Dvs. at der i 2018 betales 14,22 kr. pr. m3 for at modtage vand.

Takstbladet kan hentes her i PDF-formatet.

Gebyrer for Jammerbugt Forsyning kan hentes her.

billede_15.jpg

 

billede_03.jpg